تفاوت جثه رئیس مجلس اوکراین با همتای آمریکایی خود! + عکس
روسلان استفانچوک و نانسی پلوسی رئیسان مجالس اوکراین و آمریکا با یکدیگر دیدار کردند.
تفاوت جثه رئیس مجلس اوکراین با همتای آمریکایی خود! + عکس