نیمسال درخشنده بیمه ملت
بیمه ملت با سهم ۲.۳ درصدی در صنعت بیمه در حالی شش ماهه سال جاری را به پایان رساند که بررسی شاخصه های مالی این شرکت بیمه ای از روند مورد تأئید سهامداران و بیمه گذاران حکایت دارد.
http://titreghtesadi.ir/Images/News/Large/News-638042823025748102.jpg

به گزارش اختصاصی رصد روز، این شرکت بیمه ای در راستای ایجاد ارزش افزوده و تثبیت سطح توانگری خود در ۶ ماهه سال جاری موفق به شناسایی یک هزار و ۶۰ میلیارد ریال درآمد سرمایه گذاری از محل منابع بیمه ای شد.

سایر درآمدهای بیمه ای این شرکت نیز در همین بازه زمانی ۲۴۴ میلیارد ۷۸۳ میلیون ریال نشان میدهد و حق بیمه خالص آن نیز با رشد ۴۷ درصدی به ۹ هزار و ۴۲۹ میلیارد ریال رسید. گفتنیست این مقدار در مدت مشابه سال قبل ۶ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال بود.

با رشد ۵۴ درصدی درآمد حق بیمه ناخالص این میزان در نیمه نخست سال برای بیمه ملت به ۱۲ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال رسید تا به این ترتیب با احتساب ردیف های هزینه ای سود عملیاتی آن به ۴۶۱ میلیارد و ۶۷۹ میلیون ریال برسد. نیم فصل حضور این شرکت در رقابت با سایر شرکت های بیمه منجر به تحقق سود خالص ۵۲۳ میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریالی گردید تا در ادامه سال شاهد اتفاقات بهتری برای بیمه ملت باشیم.

بیمه ملت در شش ماهه امسال در در ۱۴ رشته بیمه ای بیش از ۱۲ هزار و ۳۲ میلیارد ریال بیمه نامه صادر کرد. مجموع بیمه نامه های صادره در بیمه ملت در مقایسه با مدت مشابه ۱۵ درصد افزایش داشت و در همین ارتباط مجموع خسارت های پرداختی این شرکت رشد ۶۵ درصدی داشت و به ۸ هزار و ۵۹۱ میلیارد تکیه زد.

تمرکز ویژه این شرکت جهت تقویت سایر رشته های بیمه ای موجب شد تا در حوزه استراتژیکی مانند نفت و انرژی رشد ۱۵۴ درصدی محقق شود. مجموع بیمه نامه های صادره در این رشته که در مدت مشابه سال قبل ۶۲۴ میلیارد و ۱۷۹ میلیون ریال بود به یک هزار و ۵۸۲ میلیارد ریال در نیمه نخست سال رسید. حوزه های حمل و نقل نیز که با توجه به افزایش ترانزیت کالایی کشور نیازمند پوشش های بیمه ای بهتری بود در پرتفوی بیمه ملت از پوشش مناسبی تری نسبت به سنوات قبل برخوردار شد. مطابق با پرتفوی بیمه ملت میزان بیمه نامه صادره در رشته باربری ۸۳ درصد رشد داشت.

 

بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو که از اهمیت زیادی در بین بیمه گذاران برخوردارست و پرفروش ترین رشته بیمه ای کشور را شامل می شود در میان بیمه نامه های صادره بیمه ملت از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار بودند. بیمه نامه شخص ثالث سهم ۳۱ درصدی در پرتفوی بیمه ای ملت داشت و میزان بیمه نامه های صادره در این رشته بیمه ای ۳ هزار و ۷۲۴ میلیارد ریال بود. بیمه نامه بدنه خود نیز با ثبت رشد ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۶۷ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال را ثبت کرد.