ادبیات عجیب مجری صداوسیما علیه «علی ضیا» + فیلم
ادبیات عجیب مجری برنامه بدون توقف در تلویزیون در واکنش به استوری علی ضیا خبرساز شد. او می‌گوید: اگه جای اینا تو زندان نیست پس کیو بگیرن؟ هر کس رو بخوایم بگیریم باید یه بی پدر و مادر باشه که از زیر بته به عمل بیاد!