جزئیاتی از دستگیری تیم انتحاری در شهر قدس + فیلم
در اخبار ساعت ۱۸:۳۰ شبکه پنج برای نخستین بار جزئیات دستگیری یک تیم انتحاری در شهرقدس مطرح شد.