ساخت نارنجک دستی و کوکتل مولوتف در پوشش پایگاه بسیج در قم+ فیلم
لحظه دستگیری سازندگان مواد منفجره و کشف کارگاه تولید نارنجک دستی، کوکتل مولوتف و... در پوشش پایگاه بسیج در استان قم را ببینید.