حمله کیهان به خانه سینما
ادبیات (بیانیه خانه سینما) چاله‌میدانی و قلدرمآبانه، چیزی نیست جز گردن‌کشی مقابل قانون و دادن روحیه به اوباش وحشی و تروریست‌های مسلح برای ایجاد التهاب و شارژ شدن آنها جهت کشتار جوانان و پسران و دختران و زنان و کودکان کشورمان.
حمله کیهان به خانه سینما


روزنامه کیهان با حمله به بیانیه اخیر خانه سینما در  دفاع از هنرمندان بازداشت‌شده، این بیانیه را «گردن‌کشی» مقابل قانون دانست و مدعی شد «آحاد مردم با گرایش‌های مختلف» خواستار برخورد قاطع با سلبریتی‌های معترض هستند.

کیهان نوشته: خواسته‌های اصلی آحاد مردم با گرایش‌های مختلف سیاسی و سبک زندگی‌های متفاوت، چه در تشییع شهدای مدافع امنیت و چه در فضای مجازی این بوده و هست که برخورد قاطع و بدون اغماض و بازدارنده‌ای با سلبریتی‌های متخلف صورت گیرد. 
در بخش دیگری از این مطلب با اشاره به بیانیه خانه سینما آمده است: این ادبیات (بیانیه خانه سینما) چاله‌میدانی و قلدرمآبانه، چیزی نیست جز گردن‌کشی مقابل قانون و دادن روحیه به اوباش وحشی و تروریست‌های مسلح برای ایجاد التهاب و شارژ شدن آنها جهت کشتار جوانان و پسران و دختران و زنان و کودکان کشورمان.