آسیب های فضای مجازی برروی روابط همسران
آسیب های فضای مجازی برروی روابط همسران

از جمله آسیب های  مهم  شبکه های اجتماعی ، آسیب های فضای مجازی برروی روابط همسران میباشد.
راحت تر شدن رابطه برقرار کردن با جنس مخالف.
افزایش توقعات همسر در مسائل جنسی و جذابیت های ظاهری.
سرد شدن روابط های عاطفی و جنسی،طلاق عاطفی.
از بین رفتن سلامت جسمی و روانی.
اعتیاد به فضای مجازی .
از جمله مهم ترین پیامدهای منفی و زیان باری که جبران ناپذیر میباشد و بنیان خانواده را از بین می‌برد.
معاونت اجتماعی سرکلانتری سوم تهران بزرگ