هشدار هواشناسی به مسافران جنوب کشور+ فیلم
توضیحات کارشناس هواشناسی درباره چگونگی وضعیت آب و هوا تا آخر هفته را ببینید.
توضیحات کارشناس هواشناسی درباره چگونگی وضعیت آب و هوا تا آخر هفته را ببینید./همشهری