قدیمی‌ترین سند فارسی در ژاپن با اشعار زیبا + عکس
قدیمی‌ترین خط فارسی که از سال ۱۲۱۷ سالم باقی مانده است.


قدیمی‌ترین سند فارسی در ژاپن با اشعار زیبا + عکس

خبرآنلاین نوشت: قدیمی‌ترین سند فارسی موجود در ژاپن چند بیت شعر است که در سال ۱۲۱۷ میلادی (اواخر قرن ۶ هجری) نوشته شده است. این یادداشت را یک راهب ژاپنی در سفری که به چین رفته از چند «خارجی» گرفته و با خود به ژاپن برده است. این سند اکنون در فهرست «اموال فرهنگی مهم» ژاپن ثبت شده است.

قدیمی سند فارسی ژاپن با اشعار زیبا